วันเลือกตั้ง

ประชาชนคนไทย ใครคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

10.10.2018
  • LOADING...

การเลือกตั้งขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆ หากถือเอาตามที่ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันผ่านสื่อว่าคนไทยจะได้หย่อนบัตรเลือก ส.ส. ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในหมวดที่ 4 มาตรา 50 กำหนดให้การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย

 

แต่ใช่ว่าทุกคนที่มีสัญชาติไทยจะสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ เพราะรัฐธรรมนูญได้กำหนดคุณสมบัติไว้แล้ว และนี่คือกติกาว่าใครใช้สิทธิ์ได้และไม่ได้บ้าง

 

 

ภาพประกอบ: Karin Foxx

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising