×

พรรคร่วมรัฐบาล

22 มีนาคม 2018

ที่ทางของพรรคการเมืองใหม่ กับด่านหินระบบอุปถัมภ์ในการเมืองไทย

กระแสการจดแจ้งพรรคการเมืองในเวลานี้ ทำให้บรรยากาศทางการเมืองที่เงียบเหงากลับมาคึกคักอีกครั้ง ด้วยปรากฏกลุ่มคนใหม่ๆ ที่รวมตัวกันอาสาเข้ามาทำงานการเมืองอย่างหนาตา เสนอตัวเป็นพรรคการเมืองใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้กับประชาชน   ขณะที่ ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการด้านสถาบันทางการเมืองแ...