วันเลือกตั้ง

กกต. ประชุม 77 พรรคการเมืองวางกติกาหาเสียง ใช้งบได้ไม่เกิน 70 ล้าน

19.12.2018
  • LOADING...

เช้าวันนี้ (19 ธ.ค.) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดประชุมหารือระหว่าง กกต. พรรคการเมือง และสื่อมวลชน ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง โดยมีพรรคการเมืองตอบรับเข้าร่วมหารือจำนวน 77 พรรค อาทิ พรรคเพื่อไทย, พรรคประชาธิปัตย์, พรรคภูมิใจไทย, พรรคพลังประชารัฐ, พรรคไทยรักษาชาติ, พรรคอนาคตใหม่, พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคพลังชล

 

 

โดยการหารือ กกต. ได้กำหนดประเด็นหารือไว้ 3 ประเด็น

 

1. การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแบบแบ่งเขตคนละไม่เกิน 2 ล้านบาท และกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองตามสัดส่วนการส่งผู้สมัครตั้งแต่ 10-70 ล้านบาท

 

2. การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำ การกำหนดสถานที่ หรือที่ปิดประกาศแผ่นป้ายโฆษณาการเลือกตั้ง โดยกำหนดขนาดป้ายหาเสียงให้เป็นแนวตั้งกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 42 เซนติเมตร (ขนาด A3) รวมแล้วไม่เกิน 10 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง สำหรับเนื้อหาในป้ายหาเสียง สามารถระบุชื่อ ภาพถ่ายผู้สมัคร ภาพถ่ายผู้สมัครคู่กับหัวหน้าพรรค หรือบุคคลที่นักการเมืองมีมติเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี ชื่อพรรคการเมืองและโลโก้พรรค หมายเลขผู้สมัคร ข้อความอื่นได้เท่าที่จำเป็น

 

สำหรับการติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครและพรรคการเมือง กำหนดให้เป็นแนวตั้งขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 245 เซนติเมตร กรณีผู้สมัครจัดทำจำนวนไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ส่วนพรรคการเมืองจัดทำจำนวนไม่เกิน 1 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเฉพาะที่พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยเนื้อหาในป้ายหาเสียง สามารถระบุชื่อ ภาพถ่ายผู้สมัคร ภาพถ่ายผู้สมัครคู่กับหัวหน้าพรรค หรือบุคคลที่นักการเมืองมีมติเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี ชื่อพรรคการเมืองและโลโก้พรรค หมายเลขผู้สมัคร ข้อความอื่นได้เท่าที่จำเป็น

 

และ 3. การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองแจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง และระยะเวลาการหาเสียงให้ กกต. ทราบ

 

 

โดยกรณีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองกระทำการต้องห้ามตามระเบียบให้ กกต. สั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล และให้สำนักงาน กกต. แจ้งคำสั่งให้ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง ดำเนินการตามคำสั่งนั้นโดยเร็ว

 

 

อย่างไรก็ตาม การประชุมดังกล่าวไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนทั่วไปที่มารอติดตามทำข่าวเข้าร่วมรับฟัง โดยภายหลังการหารือเสร็จสิ้นทั้ง 3 วาระ สำนักงาน กกต. จะสรุปการหารือและแถลงข่าวกับสื่อมวลชน

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising