วันเลือกตั้ง

143941

พฤษภาคม 2562 ได้รัฐบาลใหม่ วิษณุแจงปฏิทินการเลือกตั้ง

08.11.2018
 • LOADING...
 • Loading...

วันนี้ (8 พ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงปฏิทินการทำงานของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง โดยยึดเงื่อนเวลาตามกฎหมายในกรณีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

 

ขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าการเลือกตั้งยังคงเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไม่ได้เป็นเงื่อนไขกำหนดวันเลือกตั้งแต่อย่างใด

 

รัฐบาลประยุทธ์ – คสช. มีอำนาจเต็มจนกว่ารัฐบาลใหม่จะถวายสัตย์ปฏิญาณ

นายวิษณุชี้แจงสถานภาพของรัฐบาลปัจจุบันว่ายังมีอำนาจเต็ม ไม่ได้เป็นรัฐบาลรักษาการ เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญกำหนดเงื่อนไขการเป็นรัฐบาลรักษาการก็ต่อเมื่อ

 • นายกรัฐมนตรีสิ้นสภาพ เช่น ตาย ลาออก ครม. จึงต้องพ้นไปด้วย
 • ครม. พร้อมใจลาออก
 • มีการยุบสภา
 • รัฐบาลอยู่จนครบวาระ 4 ปี

 

และตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ รัฐบาลปัจจุบันจะทำงานแม้การเลือกตั้งจะเสร็จสิ้นจนผ่านพ้นไปแล้ว โดยจะยังมีอำนาจเต็มจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณรับหน้าที่ ซึ่งในวันนั้นสถานภาพของ ครม. และ คสช. จึงจะสิ้นสุดลง

 

อย่างไรก็ตาม 4 รัฐมนตรีที่เกี่ยวพันกับพรรคการเมืองจะต้องระมัดระวังการใช้เวลาราชการ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การใช้บุคลากร และการใช้สถานที่เพื่อประโยชน์ทางการเมือง

 

ส่วนในกรณีที่หาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มีชื่ออยู่ในบัญชีเสนอชื่อนายกฯ ของพรรคการเมืองนั้น พลเอก ประยุทธ์ ไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่ต้องวางตัวเป็นกลาง และในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องระมัดระวังการให้คุณให้โทษแก่บุคคลอื่น

 

ปฏิทินการเมือง นับถอยหลังเลือกตั้งและได้รัฐบาลใหม่

นายวิษณุได้ชี้แจงปฏิทินการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่อสื่อมวลชน พร้อมบอกว่าปฏิทินดังกล่าวได้ชี้แจงต่อ ครม. และ คสช. แล้ว จึงมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบดังนี้

 

เดือนธันวาคม 2561

 • 11 ธันวาคม พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้
 • ประกาศ พ.ร.ฎ. เลือกตั้ง ส.ส.
 • คสช. ปลดล็อกพรรคการเมือง
 • 16-27 ธันวาคม กกต. จัดเลือกตั้ง ส.ว.

 

เดือนมกราคม 2562

 • กกต. ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัคร ส.ส. (ภายใน 5 วันนับจากประกาศใช้ พ.ร.ฎ.)
 • รับสมัคร ส.ส. โดยให้เวลา 5 วัน และพรรคต้องแจ้งชื่อนายกฯ ให้ กกต. ออกประกาศ (ไม่เกิน 25 วันนับจากประกาศใช้ พ.ร.ฎ.)

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

 • 9 กุมภาพันธ์ กรรมการสรรหาส่งชื่อ ส.ว. ผู้เข้ารอบ 400 คนให้ คสช. คัดเหลือ 194 คน (สำรอง 50 คน)
 • 24 กุมภาพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส. ทั่วประเทศ

 

เดือนมีนาคม 2562

 • กกต. คำนวณคะแนน ส.ส. เขตและบัญชีรายชื่อ
 • พิจารณาให้ใบเหลือง รวมทั้งจัดเลือกตั้งซ่อม (ถ้ามี)

 

เดือนเมษายน 2562

 • 24 เมษายน ประกาศผลเลือกตั้ง (ภายใน 60 วันนับจากเลือกตั้ง)
 • 27 เมษายน ทูลเกล้าฯ รายชื่อ ส.ว.

 

เดือนพฤษภาคม 2562

 • 8 พฤษภาคม เสด็จฯ เปิดการประชุมสภา (ภายใน 15 วันนับจากวันประกาศผลเลือกตั้ง)
 • เลือกตั้งประธานสภาและประธานวุฒิสภา
 • เลือกนายกรัฐมนตรี
 • โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
 • ตั้งคณะรัฐมนตรี ครม. ใหม่เข้าปฏิญาณและถวายสัตย์
 • รัฐบาลประยุทธ์และ คสช. สิ้นสุดลง

 

เดือนมิถุนายน 2562

คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แถลงนโยบายต่อสภา (ภายใน 15 วันหลังถวายสัตย์ปฏิญาณ)

 

นายวิษณุกล่าวด้วยว่ากำหนดการทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ได้คิดขึ้นมาเอง แต่อ้างอิงตามตัวบทกฎหมายทุกประการ แต่ปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ปัจจัยทางกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่อง ‘ความสงบ’ เป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

 

ภาพ: Thaigov.go.th

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

 • LOADING...
 • Loading...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES