THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
นโยบายการเงิน Fed
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

เปิด ‘5 ประเด็น’ น่าสนใจ จากนโยบายการเงิน Fed ล่าสุด

... • 6 พ.ย. 2023

HIGHLIGHTS

  • ตลาดปรับตัวดีขึ้นจากประธาน Fed เริ่มส่งสัญญาณยุติการขึ้นดอกเบี้ย โดยบ่งชี้ว่าประสิทธิภาพของการคาดการณ์เศรษฐกิจและดอกเบี้ยของ FOMC (หรือ Dot Plot) ลดลง
  • จากการดำเนินนโยบายการเงินของ Fed ล่าสุด กำลังส่งสัญญาณว่าผลตอบแทนพันธบัตรที่ขึ้นทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวและเงินเฟ้อลดลง 
  • INVX มองว่า Fed ยังคงเปิด Room ในการขึ้นดอกเบี้ยได้ โดยประธาน Fed ย้ำว่ายังมีหนทางอีกยาวไกลในการทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับลงมาตามเป้าหมาย และเงินเฟ้อในระยะต่อไปอาจจะกระโดด หรือ Lumpy ขึ้นได้
  • ทิศทางการตึงตัวนโยบายการเงินทั่วโลก (ยกเว้นญี่ปุ่น) น่าจะเข้าสู่ปลายทางหรือสิ้นสุดลงแล้ว หลังการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องทำให้เศรษฐกิจและเงินเฟ้อชะลอลง แต่ธนาคารกลางขนาดใหญ่จะยังคงดอกเบี้ยสูงไปอีกระยะหนึ่ง ท่ามกลางการลดทอนขนาดของงบดุลที่มากขึ้น ซึ่งจะทำให้สภาพคล่องทางการเงินโลกตึงตัวมากขึ้น

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 6 พ.ย. 2023

READ MORELatest Stories