THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

‘หุ้นไทย’ มีลุ้น New High สัญญาณบวกเริ่มมา ปัญหาห่วงโซ่อุปทานคลี่คลายดันกำไร บจ. ดีขึ้น

... • 22 พ.ย. 2021

HIGHLIGHTS

5 Mins. Read
  • ตลาดการเงินรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวทรงตัวเนื่องจากกำลังรอปัจจัยใหม่เข้ามา ซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น หลังราคาพลังงานทยอยลดลง 
  • การประชุมครั้งสำคัญระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ และจีน ยังไม่มีนัยสำคัญต่อตลาด แต่ภาพรวมดูผ่อนคลายขึ้น ทำให้ตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นทรงตัว
  • ระยะข้างหน้าต้องติดตามความเห็นของ Fed ที่มีต่อเงินเฟ้อ และยังต้องติดตามการเลือกประธาน Fed คนใหม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร
  • SCBS มองหุ้นไทยมีลุ้น New High เนื่องจากตลาดเริ่มมีสัญญาณบวกมากขึ้น โดยมีแนวโน้มฟื้นตัวในระยะสั้นจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานเริ่มคลี่คลาย ซึ่งจะทำให้แนวโน้มของกำไรผู้ผลิตมีแนวโน้มดีขึ้นในอนาคต
  • SCB CIO ได้เพิ่มระดับความน่าสนใจใน REITs เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) โดย REITs ไทยได้รับ Sentiment เชิงบวก จากการเปิดประเทศ และ Valuation อยู่ในระดับที่น่าสนใจ 

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 22 พ.ย. 2021

READ MORELatest Stories