วันเลือกตั้ง

95546

พิจารณางบปี 2562 พรุ่งนี้ นายกฯ นำทีมเสนอสภา รองประธาน สนช. ย้ำเลือกตั้งไม่มีเลื่อน

06.06.2018
  • LOADING...

วันพรุ่งนี้ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีวาระการพิจารณากฎหมายที่สำคัญคือ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วงเงินกว่า 3 ล้านล้านบาท โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาชี้แจงการเสนอของบด้วยตนเอง พร้อมคณะรัฐมนตรี

 

ด้าน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ที่จะเข้าสู่การประชุมของ สนช. ในวันพรุ่งนี้ว่า ได้เปิดให้สมาชิก สนช. ได้ลงรายชื่อเพื่ออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแล้ว ซึ่งขณะนี้มีสมาชิก สนช. แจ้งความประสงค์ที่จะอภิปรายเบื้องต้นจำนวน 20 คน ซึ่งคาดว่านายกรัฐมนตรีจะใช้เวลาในการเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จำนวน 3 ล้านล้านบาทกว่า 2 ชั่วโมง

 

สำหรับการพิจารณางบประมาณปี 2562 นี้ จะถูกกำกับด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้รัฐบาลต้องมีงบลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งต้องดูว่านายกรัฐมนตรีจะพิจารณางบประมาณรายจ่ายตามกฏหมายดังกล่าวหรือไม่

 

นอกจากนี้นายสุรชัยยังกล่าวถึงการวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ส.ส. และ ส.ว. ว่า ขณะนี้มีความชัดเจนในการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ทุกอย่างเกิดความชัดเจนสามารถเดินหน้าตามโรดแมปสู่การเลือกตั้งได้ โดยกระบวนการหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ถัดจากนั้นอีก 150 วัน ก็จะนำสู่การเลือกตั้งต่อไป

  

ทั้งนี้เชื่อว่าจะไม่มีตัวแปรใดที่จะส่งผลให้กระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง เนื่องจากสิ่งที่กังวล เช่น กฎหมายลูกอาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ได้มีความชัดเจนในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

 

ขณะเดียวกันนายสุรชัยยังกล่าวถึงร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติยังคงติดตามสถานะของกฎหมายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกฤษฎีกา ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมของ สนช. ได้เมื่อใด ต้องรอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและส่งเรื่องมายัง สนช.

 

นายสุรชัยยังกล่าวถึงพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ตามกรอบการพิจารณา 30 วัน และส่งให้ สนช. พิจารณา ซึ่งตามกรอบ สนช. ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ โดย สนช. ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติไว้ล่วงหน้าแล้ว ในการพิจารณากฎหมายให้เกิดความชัดเจน และให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่ สนช. ได้พิจารณาส่งต่อให้

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

MOST POPULAR