วันเลือกตั้ง

222717

รวมปัญหาที่พบในการ #เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

14.03.2019
  • LOADING...
  • Loading...

ภาพรวมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งนี้ พบว่าประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก ในบางประเทศมีผู้มาใช้สิทธิเกือบ 100% แสดงให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนที่ต้องการออกมาเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง แต่ทั้งนี้ยังพบปัญหาอยู่บ้าง เช่น บัตรเลือกตั้งไม่ถึงมือผู้เลือกตั้ง การส่งบัตรเลือกตั้งกลับคืนไม่ถึงกงสุลหรือสถานทูต รวมไปถึงเอกสารแสดงรายชื่อผู้สมัครที่ไม่ชัดเจน

 

THE STANDARD ชวนสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

 

 

ภาพประกอบ: Karin Foxx.

  • LOADING...
  • Loading...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR