THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

‘Silence Bank Run’ ยังหลอน เหตุ Inverted Yield Curve ปั่นป่วนจากนโยบายขึ้นดอกเบี้ยแรง

... • 20 มี.ค. 2023

HIGHLIGHTS

9 MIN READ
  • สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดปรับตัวลดลงหลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตธนาคารในสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยในสหรัฐฯ ธนาคาร SVB และ Signature ถูกสำนักงานประกันเงินฝากสั่งปิด ด้าน Credit Suisse ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือต่อธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ จากปัญหาขาดสภาพคล่องหลังลูกค้าถอนเงินรุนแรง 
  • ตัวเลขเศรษฐกิจชะลอลง โดยยอดค้าปลีกหดตัว -0.4% ต่อเดือน และเงินเฟ้อผู้ผลิตและผู้บริโภคชะลอชัดเจนที่ 4.6% และ 6.0% ต่อปีตามลำดับ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจจีนเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ขยายตัวตามคาดหรือต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
  • สัญญาณต่างๆ บ่งชี้มากขึ้นว่าเศรษฐกิจและภาคการเงินโลกมีความเสี่ยงที่จะแตกแยกออกเป็น 2 เสี่ยง โดยฟากเศรษฐกิจ เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ และยุโรป ทำให้ธนาคารกลางยังต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อที่จะคุมเงินเฟ้อ 
  • ส่วนภาคการเงิน แม้สถานการณ์การเทขายหุ้นธนาคารในกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาได้บรรเทาลงแล้ว แต่สถานการณ์การเทขายหุ้นธนาคารแสดงให้เห็นว่าวิกฤตศรัทธาของระบบการเงินในปัจจุบันกำลังเริ่มต้นขึ้น 
  • การแก้ปัญหาของหน่วยงานทางการจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ไม่สามารถหยุดความไม่เชื่อมั่นในระบบการเงินได้ เพราะปัญหาเชิงโครงสร้างร่วมกันของธนาคารในสหรัฐฯ และยุโรปคือ Inverted Yield Curve จากการขึ้นดอกเบี้ยที่รุนแรงเกินไปของ Fed และ ECB เพื่อคุมเงินเฟ้อ

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 20 มี.ค. 2023

READ MORELatest Stories