THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
เอเชียเหนือ
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

กระแสเงินทุนจ่อไหลเข้าตลาดหุ้น ‘เอเชียเหนือ’ ปีหน้า ดักอานิสงส์จีนเปิดประเทศ

... • 6 ธ.ค. 2022

HIGHLIGHTS

3 mins. read
  • สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้นขานรับถ้อยแถลง Fed ที่ส่งสัญญาณการชะลอขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้
  • InnovestX เชื่อว่า ในการประชุม FOMC เดือนธันวาคม อาจเห็นการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยจาก Dot Plot ในปี 2023 สูงกว่าที่เคยให้ที่ 4.63%
  • อย่างไรก็ตาม Fed ยังคงต้องส่งสัญญาณ Hawkish ต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจเริ่มชะลอแล้วก็ตาม อาจทำให้ตลาดปรับตัวลดลง และกระแส Risk-On ในปัจจุบันชะลอลงได้
  • ในปี 2023 ตลาดหรือภูมิภาคที่น่าสนใจแห่งหนึ่งที่น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีคือกลุ่มเอเชียเหนือ

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 6 ธ.ค. 2022

READ MORELatest Stories