THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
china economic
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

จีนเริ่มลดระดับความเข้มงวดเชิงนโยบาย คลายกังวลโอกาสเกิด Hard Landing ทางเศรษฐกิจ

... • 18 ต.ค. 2021

HIGHLIGHTS

7 Mins. Read
  • ตลาดเงินโลกเริ่มทรงตัว แม้ความเสี่ยงจากภาวะ Stagflation และการลดขนาดมาตรการ QE มีสูงขึ้น 
  • IMF เตือนความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจลง แต่เพิ่มคาดการณ์ความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อสูงขึ้น
  • เริ่มเห็นสัญญาณผ่อนคลายทางด้านนโยบายกำกับดูแลในด้านต่างๆ ของรัฐบาลจีนที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการเกิด Hard Landing ของเศรษฐกิจจีนลงได้
  • ปรับเพิ่มความน่าสนใจลงทุนใน REITs เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ขึ้นหนึ่งระดับ หลัง REITs ไทยได้รับ Sentiment เชิงบวกจากการเปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งจะเริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 18 ต.ค. 2021

READ MORELatest Stories