วันเลือกตั้ง

ทักษิณเขียนบทความลงสื่ออเมริกัน หดหู่-เศร้าใจ รัฐบาลต้องสะท้อนเจตจำนงประชาชน ไม่ใช่ทหาร

โดย THE STANDARD TEAM
26.03.2019
  • LOADING...

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แสดงความคิดใน The New York Times ระบุว่า รู้สึกประหลาดใจกับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้น แม้จะรู้ดีว่า รัฐบาลทหารพยายามจะรักษาอำนาจของตัวเองไว้ และพยายามกำหนดกติกาการเลือกตั้งนี้ด้วยตัวเอง พร้อมระบุว่า เขาไม่น่าจะใช่คนไทยเพียงคนเดียวที่รู้สึกเช่นนี้

 

ทักษิณยังได้กล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบัน รวมถึงความถูกต้อง ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ มีตัวเลขและข้อมูลจำนวนมากที่ถูกตั้งคำถามและจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบ ในบางเขตเลือกตั้งกลับมีบัตรลงคะแนนมากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ หรือบางเขตเลือกตั้งมีรายงานผู้ออกมาใช้สิทธิมากถึง 200% ซึ่งตัวเลขที่ทาง กกต. ได้รับ อาจคลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับคะแนนที่คูหาท้องถิ่นในแต่ละเขตเลือกตั้ง อีกทั้งยังมีรายงานว่า แม้บัตรลงคะแนนจะมีการกาที่เหมือนจะเข้าข่ายบัตรเสีย แต่ก็มีการขานคะแนนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ พรรคตัวแทนของรัฐบาลทหาร

 

อดีตผู้นำของไทยยังได้ระบุว่า รัฐบาลทหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดดังกล่าว ซึ่งอาจจะถูกแทรกแซงและไม่มีความเป็นเอกภาพในการทำงานตามวิสัยของหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังเขียนกฎกติกาใหม่ในรัฐธรรมนูญ เพื่อรองรับการสืบทอดอำนาจของตนเอง พร้อมระบุถึงความสองมาตรฐานต่างๆ ในการพิจารณาว่า ใครมีคุณสมบัติในการที่จะสมัครชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี หรือใครที่ถูกนิยามเป็นข้าราชการของรัฐอยู่แล้ว รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการเมืองในฐานะศัตรู

 

“ประเทศไทยดูเหมือนว่าจะเป็นประเทศที่การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาที่ล้าสมัยหรือกฎระเบียบในการทำใบขับขี่ทำได้ยาก แต่ความจริงแล้วประเทศนี้เขียนรัฐธรรมนูญได้บ่อยเป็นว่าเล่น”

 

รัฐบาลทหารได้ยินยอมให้พรรคที่ฝักใฝ่ประชาธิปไตยได้มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน ซึ่งท้ายที่สุดก็จะพยายามหาทางรักษาอำนาจของตนเองต่อไปไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ในอนาคตพรรคที่ฝักใฝ่ประชาธิปไตยเหล่านี้จะถูกยุบหรือไม่ ไม่มีใครรู้ เพราะหัวหน้ารัฐบาลทหารสามารถทำอะไรก็ได้ที่เขาต้องการ โดยพรรคพลังประชารัฐเองก็มีสิทธิในการที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนต่อไป แต่อาจจะไม่ได้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งอาจจะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพในการบริหารประเทศ

 

“ผมไม่ได้กำลังพูดถึงพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง หรืออีกพรรคจะชนะหรือพ่ายแพ้ แต่ผมกำลังพูดถึงประเทศไทย บุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งทั้งหลายเข้ามาแล้วก็ออกไป ในขณะที่ระบบยังคงอยู่ รัฐบาลทหารชุดนี้กำลังทำลายระบบนั้น เพื่อให้คนของพวกเขาได้อยู่ในอำนาจต่อไป”

 

ทั้งกฎกติกาการเลือกตั้งและคณะกรรมการที่ไม่ยุติธรรม จะทำให้ผลการเลือกตั้งที่ออกมาไม่ได้รับความเคารพจากทั้งคนไทยด้วยกันเอง รวมถึงประชาคมโลก เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังอ่อนแอ ต้องการการลงทุนจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก เพราะผลของการปกครองที่ไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลทหาร เศรษฐกิจโลกกำลังจะเจอแรงลมปะทะในเร็ววัน คุณจะสามารถเชื่อมั่นว่ารัฐบาลทหารชุดนี้จะสามารถจัดการกับความท้าทายนี้ได้มากน้อยแค่ไหน

 

แต่เหนือสิ่งอื่นใด ประเทศไทยควรจะมีรัฐบาลที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชน ไม่ใช่เจตจำนงของรัฐบาลทหาร นี่คือเรื่องที่น่าหดหู่และเป็นช่วงเวลาที่เศร้าใจสำหรับประเทศของผม

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising