วันเลือกตั้ง

เลือกตั้งได้ถึงกี่โมง

โดย THE STANDARD TEAM
13.03.2019
  • LOADING...

 

อัปเดตข่าวสารเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565

 


 

  • วันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 คนไทยมีเวลาเพิ่มขึ้นในการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • เริ่มเปิดหีบตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. เท่ากับว่ามีเวลา 9 ชั่วโมงเต็มสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้
  • เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเวลา 17.00 น. จะมีการนับคะแนน ณ สถานที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยจนเสร็จสิ้น
  • ถ้าหน่วยเลือกตั้งไหนมีผู้มาใช้สิทธิเยอะ ผู้ที่มาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ก่อน 17.00 น. เท่านั้นถึงจะมีสิทธิเลือกตั้งต่อไปได้ แม้จะเลยเวลา 17.00 น. แล้ว
  • แต่ถ้ามาแสดงตัวหลัง 17.00 น. จะไม่สามารถใช้สิทธิได้
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising