วันเลือกตั้ง

229871

ตัวแทน 6 พรรคการเมืองเตรียมส่งหนังสือเรียกร้อง กกต. เปิดผลคะแนนเลือกตั้งทุกหน่วยทันที พร้อมนำบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์มานับรวม

โดย THE STANDARD TEAM
27.03.2019
  • LOADING...
บัตรเสีย

หัวหน้า 6 พรรคการเมืองไทย ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ และพรรคพลังปวงชนชาวไทย ลงนามร่วมกันเพื่อเตรียมนำส่งหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ทำหน้าที่อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมในช่วงบ่ายวันนี้

 

พรรณิการ์ วานิช ทวีตข้อความเปิดรายละเอียดของหนังสือฉบับดังกล่าว โดยระบุว่านอกจากพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตย 6 พรรค จะร่วมกันแสดงจุดยืนต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. แล้ว ในช่วงบ่ายยังมีการยื่นข้อเสนอต่อ กกต. ให้เปิดผลคะแนนอย่างสมบูรณ์ทันที และนำคะแนนจากนิวซีแลนด์ 1,542 ใบมานับรวมในผลเลือกตั้งด้วย

 

ข้อความในหนังสือฉบับนี้ระบุว่า เนื่องจากการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ผ่านพ้นมานานกว่า 48 ชั่วโมงแล้ว แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่สามารถเปิดเผยผลคะแนนดิบที่สมบูรณ์ต่อสาธารณชนได้ ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้ง และประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

นอกจากนี้ยังมีรายงานความผิดปกติในการเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง จนก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในการเลือกตั้ง พรรคการเมืองทั้ง 6 พรรคในฐานะผู้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ให้เข้าไปทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงเรียกร้องมายังคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ดำเนินการดังนี้

 

1. เปิดเผยผลคะแนนเลือกตั้งทุกหน่วยทั่วประเทศทันที รวมถึงผลคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทุกประเทศ

 

2. นำบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 1,542 ใบ มานับรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการเลือกตั้ง หากไม่มีการนำมารับรวม คณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ

 

เพื่อให้เสียงทุกเสียงของประชาชนไม่ถูกล่วงละเมิดหรือบิดเบือน และขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทำหน้าที่อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อพิสูจน์ตนเองว่า ทำงานตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนไทยทั้งปวง ที่ต้องการเห็นระบบประชาธิปไตยเดินหน้าไปอย่างมั่นคง

 

บัตรเสีย

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

MOST POPULAR