วันเลือกตั้ง

พร้อมแล้ว! กกต. เตรียมสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคมนี้

โดย THE STANDARD TEAM
15.03.2019
  • LOADING...

เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพญาไทจัดเตรียมสถานที่เตรียมรองรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 17 มีนาคมนี้ โดยป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกเขต เจ้าหน้าที่ได้แบ่งหน่วยเลือกตั้งเป็น 14 ชุด เรียงจังหวัดตามลำดับตัวอักษร พร้อมแบ่งสีชัดเจน

พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 17 มีนาคมนี้ว่า ผู้มีสิทธิคนใดที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ขอให้ไปใช้สิทธิในวันดังกล่าว เพราะชื่อได้ถูกตัดโอนมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว โดยหากวันที่ 17 มีนาคม ไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันที่ 24 มีนาคมได้

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว กรรมการประจำหน่วยจะมีการจัดส่งบัตรลงคะแนนไปรวมไว้ที่ไปรษณีย์ และจะมีเจ้าหน้าที่ของ กกต. ไปคัดแยก เพื่อให้ไปรษณีย์นำไปส่งยังเขตต่างๆ ของผู้ใช้สิทธิ โดยเขตจะเก็บรักษาบัตรลงคะแนนไว้ในสถานที่ปลอดภัย มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล รวมถึงผู้แทนของพรรคการเมือง ก็สามารถยื่นความจำนงขอติดตามการเก็บรักษาบัตรได้ โดยบัตรจะถูกนำออกมานับหลังการลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคม

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising