วันเลือกตั้ง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองยุบพรรคไทยรักษาชาติแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
02.04.2019
  • LOADING...
ยุบพรรคไทยรักษาชาติ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคไทยรักษาชาติ มีรายละเอียดดังนี้

 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2569 นั้น

 

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 3/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2562 มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 รายละเอียดปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแนบท้ายประกาศนี้

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

นายทะเบียนพรรคการเมือง

สำหรับพรรคไทยรักษาชาติได้เปลี่ยนชื่อจาก ‘พรรคไทยรวมพลัง’ เป็น ‘พรรคไทยรักษาชาติ’ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นับจนถึงวันที่ศาลตัดสินยุบพรรค 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 จึงเป็นวันครบรอบ 4 เดือนพอดี มี ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช เป็นหัวหน้าพรรคคนสุดท้าย

 

ขณะที่กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ เดิมมีทั้งหมด 14 คน  แต่ ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ อดีตกรรมการบริหารพรรค ได้ยื่นหนังสือลาออกตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ทำให้กรรมการบริหารพรรคที่ถูกเพิกถอนสิทธิตามคำวินิจฉัยของศาลมีทั้งสิ้น 13 คน

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising