วันเลือกตั้ง

วันเลือกตั้งห้ามทำอะไรบ้าง

โดย THE STANDARD TEAM
13.03.2019
  • LOADING...

นอกคูหา

  • ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม จนถึง 18.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม
  • ห้ามเผยแพร่ผลสำรวจคะแนนนิยมในช่วง 7 วันก่อนการเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดหีบ

ในคูหา

  • ห้ามส่งเสียงดัง
  • ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดอย่างจงใจ
  • ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising