วันเลือกตั้ง

ผบ. สูงสุด ย้ำกองทัพยึดพระบรมราโชวาท ร.9 “ให้คนดีปกครองบ้านเมือง” เชื่อการเมืองเดินไปได้จนถึงตั้งรัฐบาลใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
28.03.2019
  • LOADING...

พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ. ทหารสูงสุด นำผู้บัญชาการทหารสูงสุดและปลัดกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวภายหลังประชุมผู้บัญชาการทางทหาร กล่าวถึงจุดยืนของกองทัพต่อบทบาทและหน้าที่ในการปกป้องสถาบันหลักของชาติกล่าวว่า จุดยืนของทหารตำรวจไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ส่วนบทบาทความเป็น คสช. และความเป็นแม่น้ำ 5 สายจะมีโรดแมปตามระยะเวลา ก็ไม่มีเรื่องใดที่ต้องกังวลการบริหารงานของรัฐบาลในเวลาต่อไปเป็นไปตามตัวบทกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่กำหนด

 

เมื่อถามว่าสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ ผบ. เหล่าทัพ วิเคราะห์อย่างไรบ้างหลัง เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว พล.อ. พรพิพัฒน์ กล่าวว่า ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทุกพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ทำให้เกิดความเรียบร้อย ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ คสช. ได้คลายความกังวล เพราะทุกอย่างเป็นไปตามโรดแมป ผลของการเลือกตั้งเท่าที่ได้ติดตามในฐานะประชาชนทุกอย่างก็เป็นไปด้วยปกติ

 

ส่วนการพยายามที่จะรวมเป็นรัฐบาลโดยคะแนนข้างใดข้างหนึ่งนั้น พล.อ. พรพิพัฒน์ กล่าวว่า ขอให้เป็นเรื่องของฝ่ายการเมือง ส่วนทหารตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบและป้องกันเอกราชอธิปไตยของประเทศชาติต่อไปตามปกติ ทั้งนี้ทหารตำรวจเป็นส่วนราชการ เป็นกลไกทางราชการที่ต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดที่จะมาทำหน้าที่ในการเป็นรัฐบาลนั้น ทหารและตำรวจต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่รัฐบาลดำเนินการไว้

 

เมื่อถามว่าในฐานะที่กองทัพเป็นส่วนหนึ่งของ คสช. แต่ 6 พรรคการเมือง ลงสัตยาบันหยุดสืบทอดอำนาจ คสช. และจะปฏิรูปกองทัพ พล.อ. พรพิพัฒน์ กล่าวว่า คสช. ต้องยุติไปตามโรดแมปอยู่แล้ว เมื่อเลือกตั้งและตั้งรัฐบาลความเป็น คสช. ก็พ้นไปโดยธรรมชาติ ตนไม่เห็นว่าจะมีโอกาสที่จะเป็นการสืบทอดอำนาจตามวาทะที่ได้พูดในระยะนี้ ไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องน่ากังวล ในส่วนที่ถามเกี่ยวกับปรับปรุงพัฒนากองทัพ ถ้าคำสั่งแนวทางนโยบายแห่งรัฐเป็นเรื่องที่คิดใคร่ครวญอย่างเหมาะสมแล้วที่ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง เสถียรภาพ ไม่ถูกรุกรานจากประเทศภายนอก ทุกอย่างจะปรับได้ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายให้กับกองทัพและตำรวจปฏิบัติ

 

เมื่อถามว่าเราจะสามารถทำตามพระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9 ให้คนดีมาปกครองบ้านเมืองได้หรือไม่ พล.อ. พรพิพัฒน์ กล่าวว่า นี่คือสิ่งที่เป็นความเร่งด่วนสุด ที่กองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพยายามจะพูดในทุกครั้งและทุกโอกาส การดำเนินการทุกประการตามแนวพระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 ถือว่ามีความลึกซึ้งและเป็นปรัชญาสูงสุด เราไม่สามารถทําให้ทุกคนเป็นคนดี แต่เราเลือกคนดีเข้ามาบริหารมีอำนาจได้ แล้วเราทุกคนในสังคมต่างๆ ทหารตำรวจพยายามยึดมั่นในแนวปฏิบัติอันนี้ คือพยายามให้ทุกคนก็ตามที่เป็นคนดีขึ้นมาเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา

 

เมื่อถามว่าเป็นห่วงหลังเลือกตั้งเรื่องการทุจริตหรือไม่ พล.อ. พรพิพัฒน์ กล่าวว่า ต้องให้เวลากับ กดต. เราต้องเชื่อมั่นกลไกของรัฐ แม้ว่าเราอาจมีความเห็นว่าการทำงานของ กกต. ไม่เรียบร้อยในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง อย่างไรต้องเชื่อใจว่า กกต. เขามีหลักในการปฏิบัติและพยายามที่จะทำออกมาให้ดีที่สุด เมื่อพบข้อบกพร่องก็ต้องแก้ไข และในการแก้ไขจะต้องใช้เวลาพอสมควร ถ้าเราให้โอกาส กกต. มากกว่าจู่โจมด้วยคำพูด จนเขาไม่สามารถตั้งตัวได้และทำลายความน่าเชื่อถือ เพราะในบางเรื่องเป็นเรื่องจริง หากเราเลือกไม่เชื่อไปแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรม กกต. ด้วย

 

เมื่อถามว่า หาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก กองทัพมีจุดยืนอย่างไร พล.อ. พรพิพัฒน์ กล่าวว่า กองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ภายใต้รัฐบาลมาเป็น 100 ปี อยู่ภายใต้การนำของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมาทุกแบบ เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาว่ากองทัพจะปฏิบัติงานภายใต้รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีท่านใด

 

เมื่อถามว่า หากการเลือกตั้งไม่ได้ข้อสรุปที่ดีจะเกิดการรัฐประหารหรือไม่ พล.อ. พรพิพัฒน์ กล่าวว่า เราอย่าไปตั้งเป้าว่าจบไม่ดี คนไทยต้องคิดบวก เราอุตส่าห์เดินทางตามโรดแมปมาถึงขั้นนี้แล้ว จนมีการเลือกตั้งคะแนนก็ได้ผลการเลือกตั้ง ขอให้ กกต. ประกาศยืนยันผลเป็นทางการ ทุกอย่างก็จะมีการฟอร์มรัฐบาลอย่างเป็นทางการ ซึ่งในที่สุดก็จะสามารถมีรัฐบาลที่ได้เสียงข้างมากจนได้

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising