วันเลือกตั้ง

กกต. ออกแถลงการณ์ บัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ ‘ไม่สามารถนำมานับคะแนนได้’ เลี่ยงใช้คำว่า ‘บัตรเสีย’

โดย THE STANDARD TEAM
26.03.2019
  • LOADING...

 ที่ประชุมคณะกรรมการ กกต. มีมติเอกฉันท์ ให้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากนิวซีแลนด์ ทั้ง 1,542 ใบเป็นบัตรเสีย เนื่องจากจัดส่งไม่ทันเวลานับคะแนน พร้อมกับบัตรเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562

 

โดยอ้างอิง มาตรา 114 ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง หรือการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรที่ใด มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีการส่งบัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว หรือหีบห่อที่ส่งบัตรเลือกตั้งมีลักษณะถูกเปิดมาก่อน โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทําที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีบัตรเลือกตั้งจากที่ใดสูญหาย เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาสาเหตุของความล่าช้า

 

 

18.20 น. กกต. ออกแถลงการณ์ บัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ ‘ไม่สามารถนำมานับคะแนนได้’ เลี่ยงใช้คำว่า ‘บัตรเสีย’ ให้เหตุผลเพราะมาไม่ทัน เนื่องจากดำเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้น และประกาศคะแนนไปแล้ว

 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ระบุว่ามติ กกต. ที่ชี้ว่าไม่สามารถนับคะแนนจากบัตรของนิวซีแลนด์ได้ เนื่องจากพ้นกำหนดเวลาการนับคะแนนแล้ว ย้ำไม่ได้ชี้ว่าเป็นบัตรเสีย เนื่องจากเป็นคนละส่วนตามกฎหมาย แต่เอามานับไม่ได้ เพราะไม่มีระเบียบรองรับ

 

นอกจากนี้ยังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุด้วย แล้วให้รายงานผลภายในหนึ่งสัปดาห์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories