วันเลือกตั้ง

โฆษกกลาโหมไม่เห็นด้วย พรรคการเมืองชูนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหาร

โดย THE STANDARD TEAM
27.02.2019
  • LOADING...
ยกเลิกเกณฑ์ทหาร

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ชี้แจงเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารว่าไม่อยากให้พรรคการเมืองนำมาเป็นนโยบายในการหาเสียง เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นมิติความมั่นคงที่มีผลกระทบรอบด้าน ซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กำหนดหน้าที่ของรัฐในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรักษาเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนดสาระสำคัญให้ชายไทยเมื่อถึงเกณฑ์ต้องรับราชการทหาร ดังนั้นจึงยังจำเป็นต้องมีการเกณฑ์ทหารเพื่อมาเป็นกำลังในการพัฒนาและป้องกันประเทศ โดยเฉพาะการดูแลชายแดน ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่

       

อย่างไรก็ตาม กองทัพพร้อมรับฟังทุกข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ หากรัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับลดคนเพราะเห็นว่ามีความจำเป็น กองทัพก็พร้อมที่จะปรับลด แต่การปรับลดนั้นต้องศึกษาทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อไม่ให้อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงที่กระทบต่อความมั่นคงหรือการดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติ พร้อมกับต้องมีการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทดแทน

       

โฆษกกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าประเทศไทยมีทั้งการเกณฑ์ทหารและสมัครใจ โดยแต่ละปีมีคนสมัครใจที่จะมาเป็นทหารมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีถึงร้อยละ 45 และการเกณฑ์ทหารในแต่ละปีจะดูถึงภารกิจ โดยจะรับทหารเกณฑ์ประมาณ 70,000 คน พร้อมยืนยันว่าการดูแลทหารเกณฑ์ของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพมีนโยบายที่เข้มงวด หากพบการกระทำที่รุนแรงต่อทหารเกณฑ์จะมีการลงโทษผู้กระทำผิด รวมถึงผู้บังคับบัญชาในทุกระดับด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories