วันเลือกตั้ง

เลขาธิการ กกต. เผยกฎหมายไม่เปิดช่องให้นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ ตัวเลขผู้มีสิทธิเพิ่ม เพราะบางส่วนคีย์เข้าแอปฯ ไม่ได้

29.03.2019
  • LOADING...

พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แถลงข่าวในวันนี้ว่า ผลการเลือกตั้งออกมาแล้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ละหน่วยเลือกตั้งมีผู้สังเกตการณ์ทั้งจากตัวแทนผู้สมัครและพรรคการเมืองมาดูตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งนับคะแนน ส่วนใหญ่ได้รับแจ้งว่ามีผู้สังเกตการณ์อยู่จนกระทั่งนับคะแนนเสร็จ

 

จากนั้น นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ภายหลังการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ได้มีประเด็นข้อสงสัยจากสื่อมวลชน ซึ่งยังมีประเด็นที่ควรจะมีการชี้แจงเพิ่มเติม 4 ประเด็น ดังนี้

 

1. เหตุใดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม จึงเพิ่มขึ้นจากการแถลงข่าวของประธาน กกต. ในวันที่ 24 มีนาคม

 

ชี้แจง: เนื่องจากข้อมูลที่ได้วันที่ 24 คือ ข้อมูลที่ใส่เข้า Rapid Report มีการทดสอบระบบและการคีย์ข้อมูล แต่กลับพบว่ามีบางหน่วยไม่สามารถคีย์ข้อมูลเข้าระบบได้ ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในวันแถลงล่าสุดมาจากการรายงานเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการของเขต ซึ่งเป็นตัวเลขทางการ 100% ทำให้มีผลต่างถึง 3 หมื่นกว่าคน

 

2. เหตุใดจึงมีจำนวนบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นถึงกว่า 4.5 ล้านใบ

 

ชี้แจง: การแถลงเมื่อวันที่ 24 มีนาคมนั้นเป็นแค่ข้อมูลประมาณ 93% เหลืออีก 7% ที่ยังไม่ได้เข้าระบบ รวมทั้งผลรวมคะแนนของการเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในและนอกเขต นอกราชอาณาจักรยังไม่ได้รวม ซึ่งการแถลงรอบหลังถูกเอามานับรวมแล้ว ทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ มีเหตุมีผลของการเพิ่มขึ้น ผู้สมัครแทบทุกคนได้บันทึกผลคะแนนที่หน่วยไว้หมดแล้ว

 

3. เหตุใดผลต่างระหว่างผู้มาใช้สิทธิ กับจำนวนบัตรที่ใช้จึงต่างกัน 9 ใบ (บัตรเลือกตั้งใช้น้อยกว่าผู้มาใช้สิทธิ) ซึ่งควรเป็นตัวเลขที่ตรงกัน

 

ชี้แจง: มองอีกมุมหนึ่งตรงนี้เป็นการยืนยันว่า กกต. ไม่ได้ตกแต่งตัวเลขใดๆ จังหวัดส่งตัวเลขมาอย่างไร กกต. ก็รวมไปตามนั้น ส่วนที่ไม่ตรงกันอยู่ระหว่างตรวจสอบ ซึ่งอาจจะเกิดจากการนับที่หน่วยนั้นคลาดเคลื่อน ตามแบบฟอร์ม 2/3 แต่ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อคะแนน ส.ส.

 

4. เหตุใดจึงมีส่วนต่างของจำนวนบัตรที่ใช้มากกว่าผลรวมของบัตรดี บัตรเสีย และ Vote No ถึง 2 ใบ  

 

ชี้แจง: คาดว่าเกิดจากการนับจำนวนบัตรที่ต้นขั้วคลาดเคลื่อน ซึ่งจะต้องตรวจสอบรายละเอียดว่าหน่วยไหนมีความผิดพลาด

 

เลขาธิการ กกต. ระบุว่า ตามคำร้องที่ขอให้มีการนับคะแนนใหม่นั้น กระบวนการของกฎหมายสามารถทำได้โดยการยื่นร้องคัดค้าน ซึ่งขณะนี้จากคำร้อง 186 เรื่อง ตามรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง มีเรื่องเกี่ยวกับขอให้นับคะแนนใหม่ 7 เรื่อง มีทั้งเรื่องการคัดค้านการนับคะแนนและคัดค้านรวมคะแนน ซึ่งกลุ่มงานภารกิจสอบสวนจะต้องเร่งรัดในการพิจารณาให้ทันตามกรอบเวลาการประกาศรับรอง ส.ส. ส่วนการพิจารณาให้นับคะแนนใหม่ในแต่ละหน่วยนั้นเป็นดุลยพินิจของ กกต. ส่วนการจะนับคะแนนใหม่ทั้งประเทศนั้น ไม่มีกฎหมายเปิดช่องให้ดำเนินการได้เท่าที่ดู

 

พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ระบุด้วยว่า จะสามารถประกาศรับรอง ส.ส. วันที่ 9 พฤษภาคมได้ หากพิจารณาคำร้องได้ทันก็จะสามารถประกาศผลได้ครบ หรือต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามที่กฎหมายกำหนด ขณะเดียวกันก็เป็นไปได้ว่าช่วงเวลาก่อนที่จะประกาศรับรอง ส.ส. จะพิจารณาให้ใบแดงแก่ผู้สมัครคนใด หากมีหลักฐานและข้อมูลครบถ้วน ซึ่งสามารถชี้มูลได้ และเมื่อมีการสั่งให้ใบแดงผู้สมัครคนใดก็จะส่งผลถึงการคำนวณสัดส่วน ส.ส. บัญชีรายชื่อ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising