THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

สัญญาณ ‘ลดดอกเบี้ย’ ปีหน้าชัดขึ้น หลังเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวต่อเนื่อง

... • 4 ธ.ค. 2023

HIGHLIGHTS

9 MIN READ
  • เศรษฐกิจยังส่งสัญญาณชะลอลง เห็นได้จากดัชนี Flash Composite PMI ในเดือนพฤศจิกายนของประเทศพัฒนาแล้วเริ่มฟื้นตัวขึ้นบ้าง แต่ยังอยู่ในแดนหดตัวเป็นส่วนใหญ่
  • Beige Book ของ Fed รายสาขาระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ชะลอตัวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย โดยเฉพาะยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าคงทน
  • FOMC มีมุมมองที่เห็นแตกต่างด้านดอกเบี้ย โดย คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ระบุว่า นโยบายการเงินขณะนี้เข้มงวดมากพอที่จะทำให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% สวนทางกับ โธมัส บาร์กิน ประธาน Fed สาขาริชมอนด์ ไม่มั่นใจว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะปรับลงสู่เป้าหมาย และ Fed จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อดีดตัวขึ้น 
  • สำหรับเศรษฐกิจไทย การคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2023 และ 2024 ของ ธปท. ในช่วงที่ผ่านมาสูงกว่าความเป็นจริง ขณะที่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมีมากขึ้น ทำให้มองว่า เป็นไปได้ที่ ธปท. พร้อมจะลดดอกเบี้ยได้มากขึ้น หากเศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 4 ธ.ค. 2023

READ MORELatest Stories