วันเลือกตั้ง

ยุบพรรคมาตุภูมิแล้ว! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศการสิ้นสภาพพรรคการเมืองของพรรคมาตุภูมิ

โดย THE STANDARD TEAM
27.12.2018
  • LOADING...

ยุบพรรคมาตุภูมิแล้ว! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศการสิ้นสภาพพรรคการเมืองของพรรคมาตุภูมิ ที่มี ‘พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน’ หรือ ‘บิ๊กบัง’ อดีตผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าพรรค

 

สำหรับ พล.อ. สนธิ เคยเป็นผู้นำคณะรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาล ‘ทักษิณ ชินวัตร’ ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ภายใต้ชื่อ ‘คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข’ หรือ คปค. ที่ภายหลังแปรสภาพเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช.

 

การสิ้นสภาพของพรรคมาตุภูมิ เกิดขึ้นเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคมาตุภูมิ คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 มีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคมาตุภูมิตามข้อบังคับพรรค จากนั้นได้แจ้งไปยังนายทะเบียนพรรคการเมือง และต่อมา กกต. ได้มีมติเอกฉันท์ให้ยุบเลิกจนกระทั่งมีการประกาศเป็นทางการผ่านราชกิจจานุเบกษาในวันนี้

 

สำหรับพรรคมาตุภูมิ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยมีชื่อเดิมว่า ‘พรรคราษฎร’ และเริ่มมีบทบาททางการเมืองในช่วงปลายปี พ.ศ. 2551 ภายหลังการเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคของกลุ่มวาดะห์และกลุ่มปากน้ำ นำโดย นายวัฒนา อัศวเหม และ พล.อ. สนธิ เป็นหัวหน้าพรรค

 

ที่ผ่านมาพรรคมาตุภูมิมีปัญหาไร้ผู้สนับสนุนพรรคที่เข้มแข็ง และ พล.อ. สนธิ ได้แก้ปัญหาโดยการนำสมาชิกพรรคที่เหลือเข้าร่วมพรรคชาติไทยพัฒนาในปัจจุบัน

 

คลิกอ่านรายละเอียด: www.ratchakitcha.soc.go.th

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising