THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

ทั่วโลกเสี่ยง ‘สภาพคล่องตึงตัวฉับพลัน’ หลังสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะ

... • 6 มิ.ย. 2023

HIGHLIGHTS

  • สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดเงินตลาดทุนค่อนข้างทรงตัว เพราะแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จะผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะ แต่ตลาดมากังวลประเด็นที่กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรมากขึ้น
  • ผลจากการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวทำให้กระทรวงการคลังสามารถออกพันธบัตรเพื่อระดมเงินทุนเพื่อเติมเงินคงคลัง ซึ่ง Bloomberg มองว่า อยู่ที่ระดับ 5 แสนล้านดอลลาร์ถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์
  • การออกพันธบัตรในเวลารวดเร็วอาจทำให้สภาพคล่องตึงตัวมากขึ้น ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรยังอยู่ระดับสูงต่อเนื่อง
  • สำหรับเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หลังจากที่ความจำเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลง ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล และผลกระทบเชิงลบจากนโยบายของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 6 มิ.ย. 2023

READ MORELatest Stories