วันเลือกตั้ง

กกร. คาดเลื่อนเลือกตั้งไม่กระทบเศรษฐกิจ ประเมิน GDP โตไม่ต่ำกว่า 4% จับตาสงครามการค้า-บาทผันผวน

09.01.2019
  • LOADING...

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ประเมินไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 ที่ผ่านมา ภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และการใช้จ่ายภายในประเทศชะลอตัวลง แต่คาดว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาส 4/2561 จะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน เนื่องจากมาตรการของภาครัฐทั้งมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa-on-Arrivals เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ทำให้ทั้งปี 2561 เศรษฐกิจน่าจะขยายตัว 4.3%

 

สำหรับปี 2562 กกร. ประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยแนวโน้มเติบโตชะลอลงจากปี 2561 ทั้งจากภาคการส่งออกและท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศ การขยายตัวของเศรษฐกิจจึงต้องพึ่งการใช้จ่ายและการลงทุนในประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนของภาครัฐ ส่วนผลกระทบจากพายุปาบึกต่อเศรษฐกิจไทยจะเป็นปัจจัยระยะสั้นเท่านั้น สำหรับปัจจัยเรื่องการเลื่อนการเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้น กกร. ประเมินว่า จะมีผลกระทบไม่มากนักต่อเศรษฐกิจ นักลงทุนยังให้ความสนใจประเทศไทยต่อเนื่อง เพราะกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐยังเดินหน้าต่อไปได้

 

ความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะต้องจับตาปัจจัยภายนอกประเทศเป็นหลัก ทั้งควาามคืบหน้าการเจรจาด้านการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนแล้ว ทิศทางตลาดการเงินโลก ค่าเงินบาทของไทยที่อาจผันผวนอย่างต่อเนื่อง การปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด รวมถึงประเด็น Brexit ที่จะครบกำหนดปลายเดือนมีนาคมนี้

 

กกร. ประเมินการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ 4% ขึ้นไปภายใต้กรอบประมาณการที่ 4-4.3% คาดภาคการส่งออกขยายตัว 5-7% จากสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรเป็นหลัก นอกจากนี้ กกร. ยังเรียกร้องให้ภาคเอกชนพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ล่าสุดได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันโครงการระดับอาชีวะ เพื่อผลิตแรงงานคุณภาพที่สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories