THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
ตลาดการลงทุน
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

สัญญาณบวกตลาดการลงทุน แรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มลด คาดหวัง Fed ผ่อนคันเร่งขึ้นดอกเบี้ย

... • 15 ส.ค. 2022

HIGHLIGHTS

4 Mins. Read
  • เงินเฟ้อสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัว ตลาดเงินเริ่มคาดหวัง Fed ผ่อนคันเร่งการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย
  • ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ขยายตัวดีเกินคาด ขณะที่อัตราว่างงานลดลงแตะ 3.5% ดีกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังร้อนแรง 
  • สภาสูงสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมาย Inflation Reduction Act และกำลังเข้าสู่สภาล่างก่อนประธานาธิบดีลงนาม เชื่อให้ประโยชน์เชิงการเมืองมากกว่าจะช่วยลดเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ 
  • SCBS ยกให้หุ้น CPF เป็นหุ้นเด่นประจำสัปดาห์ หลังราคาสัตว์บกดีขึ้น ขณะที่ต้นทุนเริ่มปรับลดลง

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 15 ส.ค. 2022

READ MORELatest Stories