THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
ดอกเบี้ยโลกขาขึ้น
EXCLUSIVE CONTENT

ดอกเบี้ยโลกขาขึ้น จับตาไตรมาส 3 เข้าสู่ช่วงเวลาที่ตลาดเงินมีความเสี่ยงสูงสุดในปีนี้

... • 20 มิ.ย. 2022

HIGHLIGHTS

3 mins. read
  • ตลาดการลงทุนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความผันผวนจากสารพัดปัจจัย โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูง ทำให้ Fed ต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
  • นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ทำให้ช่วงไตรมาส 3 จะเป็นช่วงเวลาที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงสูงสุดของปีนี้
  • สัปดาห์นี้ต้องติดตามท่าทีของประธาน Fed ในการตอบคำถามเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย 
  • แนวโน้มตลาดหุ้นไทยยังมีความผันผวนสูงจากปัจจัยภายนอก โดย SCBS ยกให้ CPF เป็นหุ้นเด่นประจำสัปดาห์ เนื่องจากมีแนวโน้มฟื้นตัวตามราคาเนื้อสัตว์ที่สูงขึ้น

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 20 มิ.ย. 2022

READ MORELatest Stories