THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

เศรษฐกิจสหรัฐฯ เสี่ยงเกิด Recession มากขึ้น ขณะที่เอเชียมีสัญญาณฟื้นตัวหลังเปิดประเทศ

... • 28 มี.ค. 2022

HIGHLIGHTS

6 Mins. Read
  • ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ทั้งระยะสั้นและยาวปรับขึ้นรุนแรง หลังประธาน Fed ส่งสัญญาณว่าพร้อมขึ้นดอกเบี้ยแรงเพื่อคุมเงินเฟ้อ 
  • โอกาสเกิด Inverted Yield Curve ที่เป็นสัญญาณ Recession ของเศรษฐกิจสหรัฐในอนาคตมีมากขึ้น
  • หลายประเทศในเอเชียเริ่มเปิดประเทศมากขึ้น และผ่อนคลายกระบวนการตรวจโควิด เป็นผลบวกต่อแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
  • หุ้นไทยยังรับอิทธิพลจากตลาดหุ้นทั่วโลก จึงยังต้องจับตาเงินทุนต่างชาติอย่างใกล้ชิด

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 28 มี.ค. 2022

READ MORELatest Stories