THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

ตลาดเริ่มกังวล Fed ขึ้นดอกเบี้ยเร็ว-แรง อาจฉุดรั้งเศรษฐกิจก้าวสู่วิกฤตรอบใหม่

... • 14 ก.พ. 2022

HIGHLIGHTS

4 Mins. Read
  • Fed Fund Futures ส่งสัญญาณว่า Fed มีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนมีนาคมนี้ และคาดว่าจะขึ้นต่อเนื่องอีก 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย 
  • การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ที่ระดับ 1% ในครึ่งปีแรก เป็นระดับที่เหมาะสม แต่เริ่มกังวลเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นเร็วไปจะกลายเป็นผลลบต่อเศรษฐกิจ
  • มีข้อสังเกตว่าตลาดหุ้นไม่ได้ปรับตัวลดลงแรงเหมือนช่วงต้นปี แม้ว่าความกังวลเงินเฟ้อและดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นก็ตาม สะท้อนว่าตลาดได้รับรู้ประเด็นนี้ไปมากแล้ว
  • ประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ คือ รายงานการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ เพื่อประเมินท่าทีของ Fed รวมถีงแนวทางในการทำ QT 

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 14 ก.พ. 2022

READ MORELatest Stories