THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
global stock markets
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

ความเสี่ยงจาก ‘จีน’ ยังกดดันตลาดหุ้นทั่วโลก แนะจับตา รัฐบาลผ่อนคลายนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

... • 25 ต.ค. 2021

HIGHLIGHTS

  • สัปดาห์นี้ตลาดโดยรวมยังคงปรับตัวขึ้นได้ดี แม้ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกมีมากขึ้น ทั้งจากเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ ที่ชะลอ ราคาพลังงานที่ยังปรับเพิ่มขึ้น ปัญหา Supply Chain และภาคอสังหาริมทรัพย์จีน
  • การที่ตลาดการเงินยังดีอยู่แม้มีความเสี่ยงจากจีนเพิ่มขึ้น ถือเป็นความเสี่ยงสำคัญ สะท้อนว่าตลาดการเงินยังไม่ให้ความสำคัญมากนัก
  • SCBS แนะนำให้จับตาความเสี่ยงจากจีนต่อเนื่อง โดยคาดว่านโยบายรัฐบาลของจีนต่อไปอาจเป็นการควบคุมราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้นแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
  • อีกทั้งจีนยังมีความเสี่ยงเรื่องการส่งออก ที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหา Supply Chain โดยคาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ 4 เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวในระดับต่ำมาก

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 25 ต.ค. 2021

READ MORELatest Stories