THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
Binance
EXCLUSIVE CONTENT

ตามรอย Binance! บริษัทซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ไม่มีสำนักงานใหญ่หรือใบอนุญาตสักใบ

... • 13 ธ.ค. 2021

HIGHLIGHTS

5 mins. read
  • หลังจากเริ่มต้นบทบาทในฐานะตัวกลางแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีตั้งแต่ปี 2560 วันนี้ Binance กลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมคริปโต ที่มีมูลค่ารวม 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • การเติบโตของ Binance สะท้อนคลื่นอิมแพ็กที่เกิดในวงการนักลงทุน เพราะนับตั้งแต่เงิน Bitcoin และคริปโตเคอร์เรนซีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกแรกสำหรับนักลงทุนทั่วโลก
  • สถิติล่าสุดระบุว่า ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีบน Binance มีมูลค่า 7.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน การเติบโตนี้เกิดขึ้นโดยที่ Binance ไม่มีสำนักงานใหญ่และไร้ใบอนุญาตใดๆ ทำให้รัฐบาลหลายประเทศกำลังเพ่งเล็งที่จะควบคุม Binance ให้ได้

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 13 ธ.ค. 2021

READ MORELatest Stories