เลือกตั้ง 2566: ข้อมูลพรรคการเมือง พรรครวมไทยสร้างชาติ

พรรครวมไทยสร้างชาติ
จุดกำเนิด
 • ‘รวมไทยสร้างชาติ’ เป็นคำพูดติดปากของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และมักจะใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของภาครัฐ ก่อนถูกจดทะเบียนชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติโดย เสกสกล อัตถาวงศ์
 • ต่อมา พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคพร้อมกับ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ที่เข้ามาเป็นเลขาธิการพรรค รวมถึงมีอดีตแกนนำ กปปส. และแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ รวมถึงพรรครวมพลังประชาชาติไทยเดิมเข้าร่วมด้วย
 • พล.อ. ประยุทธ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรค และเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางของพรรค ก่อนที่จะเริ่มมี ส.ส. จากพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์ทยอยย้ายเข้าร่วมงาน
 • พรรครวมไทยสร้างชาติถูกมองเป็นพรรคเฉพาะกิจ ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับ พล.อ. ประยุทธ์มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค แต่ข้อกล่าวหาเหล่านี้แกนนำพรรคปฏิเสธมาโดยตลอด ยืนยันว่าตั้งพรรคมาเป็นสถาบันการเมือง

CANDIDATE

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

แคนดิเดตนายกฯ พรรครวมไทยสร้างชาติ

ประยุทธ์ จันทร์โอชา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี รวมไทยสร้างชาติ
ข้อมูลพื้นฐาน
 • พล.อ. ประยุทธ์เป็นอดีตทหารที่เข้าสู่สนามการเมืองหลังจากการรัฐประหารรัฐบาลรักษาการ และนั่งเก้าอี้นายกฯ มานานกว่า 8 ปี ทั้งช่วงหลังการรัฐประหาร และหลังการเลือกตั้ง 2562 
 • พล.อ. ประยุทธ์ถือเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งนานเป็นลำดับ 3 นับจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แม้จะเผชิญทั้งปัญหาภายใน ปัญหาการชุมนุมประท้วง ปัญหาโรคระบาด การอภิปราย แต่ พล.อ. ประยุทธ์ก็สามารถรักษาเก้าอี้นายกฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
 • การเลือกตั้ง 2566 ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ พล.อ. ประยุทธ์ต้องเดินหน้าใช้ต้นทุนของตัวเองเพื่อรักษาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้ได้อีกสมัย แม้จะมีเวลาในการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญเพียง 2 ปี

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

แคนดิเดตนายกฯ พรรครวมไทยสร้างชาติ

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค แคนดิเดต นายกฯ พรรครวมไทยสร้างชาติ
ข้อมูลพื้นฐาน
 • พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นอดีตผู้พิพากษา เข้าสู่สนามการเมืองในปี 2539 ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และอยู่พรรคเดิมมาต่อเนื่องยาวนาน และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • พีระพันธุ์ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ช่วงปลายปี 2562 ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมทั้งเข้าไปเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
 • หลังการลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ พีระพันธุ์และเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยพีระพันธุ์เป็นหัวหน้าพรรคด้วยตนเอง 
 • พีระพันธุ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขณะที่ พล.อ. ประยุทธ์ตัดสินใจทิ้งพรรคพลังประชารัฐเพื่อเข้าร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติ

Superstar

ประยุทธ์ จันทร์โอชา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี รวมไทยสร้างชาติ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ

เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ

เอกนัฏ พร้อมพันธุ์

เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สุชาติ ชมกลิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ธนกร วังบุญคงชนะ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นโยบายเด่น
 • เพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการพลัสเป็น 1,000 บาทต่อเดือน เริ่มจากกลุ่มรายได้น้อย
 • ปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากแบบขั้นบันไดเป็นให้เท่ากันทุกช่วงอายุ คนละ 1,000 บาทต่อเดือน
 • โครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ภาค 2 
 • แรงงานและข้าราชการยามเดือดร้อน เบิกส่วนประกันตน 30% มาใช้ก่อนได้ 
 • แก้กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินทั้งหลาย เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมีที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ ได้มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิทำกิน