เลือกตั้ง 2566: ข้อมูลพรรคการเมือง พรรคชาติไทยพัฒนา

พรรคชาติไทยพัฒนา
จุดกำเนิด
  • ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ให้ยุบพรรคชาติไทย และห้ามกรรมการบริหารพรรคยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นเวลา 5 ปี 
  • ฐานที่มั่นพรรคคือจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าพรรคคนแรกคือ ชุมพล ศิลปอาชา น้องชายของอดีตนายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา 
  • พรรคชาติไทยพัฒนาเปรียบเหมือนร่างอวตารของพรรคชาติไทย เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ที่ก่อตั้งหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเป็นพรรคการเมืองที่มักได้ร่วมเป็นรัฐบาล โดยอาศัยจำนวน ส.ส. ในพื้นที่ฐานเสียงจนได้รับฉายา ‘พรรคปลาไหล’ มาหลายยุคสมัย

CANDIDATE

วราวุธ ศิลปอาชา

แคนดิเดตนายกฯ พรรคชาติไทยพัฒนา

วราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ข้อมูลพื้นฐาน
  • ‘ท็อป’ บุตรชายนักการเมืองเจ้าของฉายา ‘มังกรสุพรรณ’ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี
  • เข้าสู่เส้นทางการเมืองตามพ่อ เป็น ส.ส. จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2544, 2548 และ 2550 สังกัดพรรคชาติไทย และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ปี 2557 ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. จังหวัดสุพรรณบุรี แต่การเลือกตั้งเป็นโมฆะ
  • ในปี 2551 ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคชาติไทย ซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค ต่อมาในการเลือกตั้งปี 2562 ได้รับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Superstar

วราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

วราวุธ ศิลปอาชา

หัวหน้าพรรค (ลูกชายคนสุดท้องของบรรหาร ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทย และอดีตนายกรัฐมนตรี)

ประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา

ประภัตร โพธสุธน

เลขาธิการพรรค

นิกร จำนง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา

นิกร จำนง

ส.ส. บัญชีรายชื่อ

นโยบายเด่น
  • ‘ว้าว ไทยแลนด์’ มีกลุ่มเป้าหมายเยาวชน, คนทำงาน, กลุ่มภาคเกษตร, กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ, กลุ่มผู้สูงวัย และคนรักสุขภาพ 
  • จุดขาย นโยบายรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ‘บรรหารโมเดลปี 40’ รัฐธรรมนูญที่มาจากเสียงประชาชนตามแบบฉบับอดีตนายกรัฐมนตรี
  • ภาคเกษตร มุ่งไปที่เกษตรกรรุ่นใหม่ ขายคาร์บอนเครดิตป้องกันกำแพงภาษีด้านสิ่งแวดล้อมจากนานาชาติ และการแจกพันธุ์ข้าวฟรีทั่วประเทศ