8 เม.ย.
9 เม.ย.
10 เม.ย.
พิธีเสกน้ำอภิเษก ณ วัดหลวงทั่วประเทศ พิธีเสกน้ำอภิเษก ณ วัดหลวงทั่วประเทศ

พิธีเสกน้ำอภิเษก ณ วัดหลวงทั่วประเทศ

17 เม.ย.
ซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค<br />
พื้นที่จริง ครั้งที่ 1 ซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค<br />
พื้นที่จริง ครั้งที่ 1

ซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
พื้นที่จริง ครั้งที่ 1

18 เม.ย.
แห่เชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทย<br />
ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม<br />
และพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม แห่เชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทย<br />
ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม<br />
และพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม

แห่เชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทย
ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม
และพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม

19 เม.ย.
ริ้วขบวนแห่เชิญคนโทน้ำอภิเษก 86 ใบ <br />
จากวัดสุทัศนเทพวราราม<br />
ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ริ้วขบวนแห่เชิญคนโทน้ำอภิเษก 86 ใบ <br />
จากวัดสุทัศนเทพวราราม<br />
ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ริ้วขบวนแห่เชิญคนโทน้ำอภิเษก 86 ใบ
จากวัดสุทัศนเทพวราราม
ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

21 เม.ย.
ซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค<br />
พื้นที่จริง ครั้งที่ 2 ซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค<br />
พื้นที่จริง ครั้งที่ 2

ซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
พื้นที่จริง ครั้งที่ 2

2 พ.ค.
เสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะ<br />
พระบรมราชานุสรณ์และเสด็จพระราชดำเนิน<br />
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะ<br />
พระบรมราชานุสรณ์และเสด็จพระราชดำเนิน<br />
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสรณ์และเสด็จพระราชดำเนิน
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

3 พ.ค.
เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และ<br />
พระราชลัญจกรจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม<br />
ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และ<br />
พระราชลัญจกรจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม<br />
ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และ
พระราชลัญจกรจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

4 พ.ค.
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

6 พ.ค.
เสด็จออกสีหบัญชร<br />
ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เสด็จออกสีหบัญชร<br />
ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

เสด็จออกสีหบัญชร
ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

ปลายเดือน
ตุลาคม
เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร<br />
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร<br />
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค