วันเลือกตั้ง

ประชาชาติมีมติส่งชื่อ วันนอร์ – ดร.อ้อ – ทวี เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค

โดย THE STANDARD TEAM
29.01.2019
  • LOADING...

เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. นายวรวีร์ มะกูดี, นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์, นายนิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ ร่วมกันแถลงข่าว โดยเปิดเผยมติที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคว่า ได้มีมติคัดเลือกบุคคล 3 รายชื่อ เพื่อเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชาติ ในการสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย คือ

 

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา และหัวหน้าพรรค อยู่ในบัญชีชื่อนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 1 ศาสนาอิสลาม

 

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการ ศอ.บต. และเลขาธิการพรรค ลำดับที่ 2 ศาสนาพุทธ

 

ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม อดีตรองโฆษกรัฐบาล และรองหัวหน้าพรรค ลำดับที่ 3 ศาสนาคริสต์

 

ทั้ง 3 คน เหมาะสมด้วยความสามารถ และเป็นองค์ประกอบที่ครบถ้วนตามอุดมการณ์ของพรรคที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีทั้งมุสลิม พุทธ คริสต์ และมีสตรีด้วย โดยจะส่งผู้สมัคร ส.ส. เขตจำนวน 211 เขต ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้งบัญชีรายชื่อนายกฯ 3 คน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ และจะขอยืนหยัดอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตย

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising