วันเลือกตั้ง

หาเสียงได้ 52 วัน ‘กกต.’ เคาะวันเลือกตั้ง 24 มี.ค. 62 ปิดป้ายหาเสียงยังไม่ได้ ต้องรอกำหนดพื้นที่

23.01.2019
  • LOADING...

ช่วงสายวันนี้ (23 มกราคม 2562) พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ทันทีในวันนี้

 

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ทำการประชุมเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งทันที

 

 

เวลา 16.25 น. อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีมติเสียงข้างมาก กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป โดยมีกำหนดการจัดการเลือกตั้งดังนี้

 

  • 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์: เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งทั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร โดยสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้ทั้งทางไปรษณีย์และทางอินเทอร์เน็ต

 

  • 4-8 กุมภาพันธ์: กำหนดวันรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต และเป็นช่วงเวลาที่พรรคการเมืองส่งรายชื่อ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และแจ้งชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

 

  • 4-16 มีนาคม: วันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 

  • 17 มีนาคม: วันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขต-นอกเขตเลือกตั้ง

 

  • 24 มีนาคม: วันเลือกตั้งทั่วไป 

ประธาน กกต. ระบุถึงเหตุผลที่เลือกวันที่ 24 มีนาคม เป็นวันเลือกตั้ง ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะให้พรรคการเมืองมีความผ่อนคลายในการดำเนินการเรื่องสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคได้

 

 

โดยในเวลานี้มีเพียงพรรคประชาธิปัตย์เพียงพรรคเดียวที่มีสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจำจังหวัดครบทุกเขตเลือกตั้ง จึงอยากให้พรรคการเมืองใช้เวลาที่มีอยู่ในการดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรค เพราะหากไม่มีการตั้งสาขาหรือตัวแทน จะไม่สามารถส่งผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นได้

 

 

ส่วนปมปัญหาว่าจะต้องประกาศผลการเลือกตั้งตามกรอบเวลา 150 วัน หรือไม่เกิน 9 พฤษภาคมหรือไม่นั้น ประธาน กกต. ยังไม่ขอลงรายละเอียดในช่วงนี้ แต่ยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนการประกาศรับรองผลเลือกตั้งภายใน 60 วันนั้น ถ้า กกต. ทำได้เรียบร้อยก่อนหน้านั้นก็สามารถประกาศรับรองผลก่อนได้

 

ช่วงท้าย ประธาน กกต. ยืนยันว่า การติดป้ายหาเสียงในช่วงนี้ยังไม่สามารถทำได้ เพราะต้องรอให้ กกต. กำหนดเขตพื้นที่ให้ปิดป้ายหาเสียงก่อน ส่วนกรณีที่พรรคการเมืองเริ่มติดแผ่นป้ายหาเสียงไปแล้วจะมีการตักเตือนเพราะถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง แต่ยังไม่ถือเป็นความผิด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising