THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
นโยบายการเงิน
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

นโยบายการเงินตึงตัวทั่วโลก กดดันเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปีหน้าชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มความเสี่ยง ‘Recession’

... • 27 มิ.ย. 2022

HIGHLIGHTS

  • เศรษฐกิจสหรัฐฯ แม้จะยังไม่ถดถอยในปลายปีนี้ แต่ในปีหน้าจะชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังจาก Fed ขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงเพื่อเอาชนะเงินเฟ้อ
  • ความผันผวนทางการเงินที่จะมีมากขึ้นจากนโยบายการเงินที่ตึงตัว จะส่งแรงกดดันต่อต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจ ครัวเรือน และเศรษฐกิจ 
  • มีความเป็นไปได้สูงที่ ECB จะขึ้นดอกเบี้ยในอัตราเร่งในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งจะฉุดรั้งภาคธุรกิจ เช่น ภาคการเงินและภาคอสังหา
  • ตลาดการเงินในไตรมาส 3 ปีนี้ จะเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้น จากนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งทำให้ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเกิดภาวะถดถอย (Recession) ในอนาคตเพิ่มขึ้น

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 27 มิ.ย. 2022

READ MORELatest Stories