THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
Defensive strategy
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

SCBS ชูกลยุทธ์ Defensive เน้นถือเงินสดรอซื้อเมื่อย่อตัว ประเมิน Fed มีโอกาสมากขึ้นในการยุติมาตรการ QE

... • 16 ส.ค. 2021

HIGHLIGHTS

3 Mins. Read
  • ตลาดเงินสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มฟื้นตัว หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีเกินคาด ทั้งตัวเลขตลาดแรงงาน ตัวเลขเงินเฟ้อ ขณะที่บอนด์ยีลด์เริ่มขยับขึ้นมาแถวระดับ 1.35% และเงินดอลลาร์ทำสถิติแข็งสุดรอบ 4 เดือน
  • ตลาดเงินเริ่มมองว่า ‘Fed’ มีโอกาสที่มากขึ้นในการยุติมาตรการ QE การลงทุนช่วงนี้จึงควรเน้นสินทรัพย์ดี มุ่งกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
  • SCBS แนะกลยุทธ์ Defensive เน้นถือเงินสด รอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว โดยยังต้องระวังการลงทุนในหุ้น Reopening หุ้นน้ำมัน และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี 
  • SCB CIO เชียร์ลงทุนตลาดเวียดนาม แม้ยังเผชิญความผันผวนจากการระบาดของโควิด แต่แนวโน้มเศรษฐกิจระยะยาวเติบโตดี แนะกองทุนเด่น Principal Vietnam Equity Fund 

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 16 ส.ค. 2021

READ MORELatest Stories