THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
เงินเฟ้อ
EXCLUSIVE CONTENT

‘เงินเฟ้อเริ่มชะลอตัว-ค่าเงินดอลลาร์’ ปัจจัยกำหนดชะตาตลาดทุนทั่วโลก

... • 15 ม.ค. 2023

HIGHLIGHTS

9 mins. read
  • ภาพรวมการลงทุนปรับตัวดีขึ้นได้จากตัวเลขเงินเฟ้อทั่วโลกที่เริ่มชะลอชัดเจนขึ้นทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ
  • ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ โดยเฉพาะตัวเลขค่าจ้างรายสัปดาห์ที่ขยายตัว 3.1% ลดลงจากจุดสูงสุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ ที่ 5.5% โดยเป็นการชะลอในทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ บ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจากค่าจ้างลดลง
  • จีนเปิดประเทศเมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยได้อานิสงส์อย่างมาก สะท้อนจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าสูงสุดในรอบ 9 เดือน มาอยู่ที่ 33.4 บาทต่อดอลลาร์
  • ค่าจ้างที่ชะลอลงชัดเจนขึ้นทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ บ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจากค่าจ้างลดลง สอดคล้องกับองค์ประกอบเงินเฟ้อพื้นฐานภาคบริการที่ไม่ใช่ภาคที่อยู่อาศัย ทำให้ความเสี่ยง Wage-Price Spiral ลดลงด้วยเช่นกัน
  • InnovestX เชื่อว่า สมาชิก FOMC จะยังส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องต่อไป จนกว่าจะมั่นใจว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะชะลอลงมาสู่เป้าหมายที่ 2% อย่างชัดเจน

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 15 ม.ค. 2023

READ MORELatest Stories