THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
ตลาดเกิดใหม่
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

จับตาความเสี่ยงตลาดเกิดใหม่ส่อระทึก พิษเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

... • 25 เม.ย. 2022

HIGHLIGHTS

  • ดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่มีแนวโน้มปรับขึ้นแรง ส่อกดดันเงินเยนและเงินบาทอ่อนค่าลง
  • การปรับลดคาดการณ์ GDP เศรษฐกิจโลกของทั้ง IMF และ World Bank สะท้อนเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงมากขึ้น เพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะประเทศที่ไม่มีแหล่งพลังงานและอาหารเอง
  • เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลงรุนแรง ขณะที่ทางการอาจไม่กล้าใช้ยากระตุ้นมากนัก เหตุดอกเบี้ยพันธบัตร 10 ปี เริ่มต่ำกว่าของสหรัฐฯ
  • หุ้นไทยสัปดาห์นี้แนวโน้มผันผวนจากปัจจัยภายนอก แนะคงน้ำหนักพอร์ต 50% ในกลุ่มที่เติบโตดี ไม่โดนผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 25 เม.ย. 2022

READ MORELatest Stories