THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
EXCLUSIVE CONTENT: โอไมครอนยังกดดันให้ตลาดการเงินทั่วโลกผันผวนสูงขึ้น แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะ Risk-Off
EXCLUSIVE CONTENT

โอไมครอนยังกดดันให้ตลาดการเงินทั่วโลกผันผวนสูงขึ้น แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะ Risk-Off

... • 27 ธ.ค. 2021

HIGHLIGHTS

5 mins. read
  • ตลาดการเงินทั่วโลกยังไม่เข้าโหมด Risk-Off หลังจากพบว่าโควิดสายพันธุ์โอไมครอนแม้จะแพร่ระบาดเร็วแต่ไม่รุนแรงเท่าสายพันธุ์เดลตา และไม่มีการล็อกดาวน์ที่รุนแรง
  • ช่วงรอยต่อปี 2564-2565 ตลาดยังเผชิญความเสี่ยงจากนโยบายการเงินตึงตัวและตัวเลขเงินเฟ้อทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น
  • หลังผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ต้องเฝ้าระวังโควิดว่าจะมี New Wave หรือไม่ ขณะที่ภาพรวมตลาดจะมี Downside Risk หลังจากตลาดตอบรับเชิงบวกมากเกินไป

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 27 ธ.ค. 2021

READ MORELatest Stories