THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
แบงก์ชาติ
EXCLUSIVE CONTENT

แบงก์ชาติทั่วโลกจ่อปรับทิศนโยบาย เพื่อบาลานซ์ความเสี่ยงระหว่างเงินเฟ้อและภาวะ Recession

... • 30 พ.ค. 2022

HIGHLIGHTS

  • ภาพรวมเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณชะลอลงชัดเจนขึ้น ทำให้ธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจสำคัญต่างๆ เริ่มเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายการเงิน เพื่อปรับสมดุลระหว่างความเสี่ยงเงินเฟ้อและความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัว
  • นำโดย Fed ที่น่าจะเริ่มลดการตึงตัวของนโยบายการเงินหรือแม้กระทั่งหยุดขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ธนาคารจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งเพิ่มสภาพคล่องภาคอสังหาริมทรัพย์และผ่อนปรนภาษีเพื่อสนับสนุน SMEs และรายย่อย 
  • อย่างไรก็ตาม แรงกดดัน Recession จะยังไม่คลายลงในเร็ววัน เนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนยังยืดเยื้อและมีผลต่อราคาพลังงาน 
  • ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยจึงยังคงผันผวนตามปัจจัยเสี่ยงภายนอก ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรเน้นเลือกหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่จำกัดและหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มขนส่ง เนื่องจากแนวโน้มต้นทุนสูงขึ้นตามราคาพลังงาน

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 30 พ.ค. 2022

READ MORELatest Stories