THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
เศรษฐกิจ การลงทุนโลก
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

‘เศรษฐกิจ-การลงทุนโลก’ เสี่ยงหนัก วิกฤตหนี้สหรัฐฯ ยืดเยื้อ

... • 15 พ.ค. 2023

HIGHLIGHTS

  • ความเสี่ยงภาคการเงิน ทั้งที่เกิดกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในสหรัฐฯ กดดันตลาดเงินตลาดทุนมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา และทำให้เกิดความเสี่ยง  Credit Crunch และกระทบเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
  • ตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอตัวทั้งในสหรัฐฯ และจีน ทำให้ตลาดเชื่อว่า Fed น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ และจะเริ่มปรับลดในเดือนกันยายน จนถึงระดับ 4.4% ณ สิ้นปี 
  • วิกฤตเพดานหนี้สหรัฐฯ ที่ยังไม่คืบหน้า หลังจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน และ เควิน แมคคาร์ธี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ​ ไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการปรับเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ผลักให้สหรัฐฯ เผชิญความเสี่ยงมากขึ้น 
  • ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ยังต้องติดตามผลการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาล รวมถึงตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจที่จะประกาศในต้นสัปดาห์

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 15 พ.ค. 2023

READ MORELatest Stories