THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
Credit Suisse
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

ฉายมุมมอง ‘Credit Suisse’ ต่อเศรษฐกิจและการลงทุน ปี 2023 ‘หุ้นโลกยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี เศรษฐกิจไทยอาจเป็นดาวเด่น’

... • 24 พ.ย. 2022

HIGHLIGHTS

4 mins. read
  • ฟื้นฐานของเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนไป จากยุคดอกเบี้ยต่ำสู่ยุคดอกเบี้ยสูงต่อเนื่อง
  • ปีนี้ผลตอบแทนของหุ้นและตราสารหนี้ ย่ำแย่ที่สุดในรอบ 150 ปี ด้วยผลตอบแทน -18.7%  
  • เงินเฟ้อมีโอกาสจะพีคไปแล้วและเริ่มชะลอตัวในครึ่งปีแรกของปี 2023 แต่ดอกเบี้ยนโยบายจะยังไม่ลดลง
  • Credit Suisse คาดว่า GDP โลกปีหน้าจะเติบโต 1.6% ต่ำกว่าปีหน้าที่คาดไว้ 2.7% โดยเศรษฐกิจเบอร์ 1 อย่างสหรัฐฯ จะเติบโตแค่ 0.8% ในปีหน้า
  • การลงทุนในหุ้นอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดี โดยเฉพาะครึ่งปีแรกของปีหน้า เพราะเรายังอยู่ในช่วงต้นของการเข้าสู่ Recession เท่านั้น 
  • ตราสารหนี้คือทางรอด! หลังจากที่แต่ละประเทศน่าจะเริ่มหยุดการขึ้นดอกเบี้ยแล้ว และผลตอบแทนของตราสารหนี้ต่างๆ อยู่ในระดับสูง
  • ค่าเงินดอลลาร์ยังมีแนวโน้มจะแข็งแกร่งต่อไป ด้วยความห่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
  • เศรษฐกิจไทยอาจจะเป็นดาวเด่นของอาเซียน จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว 

 

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 24 พ.ย. 2022

READ MORE
Latest Stories