เปิดผลจัดอันดับ ‘ประเทศมีความสุขที่สุดในโลก’ ไทยขยับขึ้นติดอันดับ 60 ฟินแลนด์ครองอันดับ 1 ต่อเนื่องปีที่ 6

เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable … อ่านเพิ่มเติม เปิดผลจัดอันดับ ‘ประเทศมีความสุขที่สุดในโลก’ ไทยขยับขึ้นติดอันดับ 60 ฟินแลนด์ครองอันดับ 1 ต่อเนื่องปีที่ 6