×

‘ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป’ เผยพนักงานติดโควิด-19 1 ราย ประเมินผลกระทบหากปิดโรงงานสมุทรสาคร กระทบรายได้ไม่ถึง 2%

21.12.2020
  • LOADING...
‘ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป’ เผยพนักงานติดโควิด-19 1 ราย ประเมินผลกระทบหากปิดโรงงานสมุทรสาคร กระทบรายได้ไม่ถึง 2%

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนั้น บริษัทขอยืนยันว่า สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดคือสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภค และชุมชนโดยรอบ บริษัทได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันต่างๆ และจนถึงปัจจุบัน คือ วันที่ 21 ธันวาคมนี้ บริษัทได้รับรายงานยืนยันว่ามีพนักงานติดเชื้อ 1 ราย จากพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทที่มีการปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร

 

บริษัทมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางหน่วยงานราชการว่าด้วยการตรวจสอบหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานของบริษัท ในขณะนี้โรงงานของกลุ่มบริษัททุกโรงในประเทศไทยยังคงเปิดดำเนินการ โดยบริษัทได้วางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิต

 

อย่างไรก็ดี ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่อาจทำให้ต้องปิดโรงงานของกลุ่มบริษัททุกโรงในจังหวัดสมุทรสาครเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทางบริษัทได้ประเมินว่าจะมีผลกระทบต่อรายได้ทั้งหมดของบริษัทน้อยกว่า 2% ของรายได้รวมต่อปี ซึ่งบริษัทได้เตรียมมาตรการเสริมเพื่อทดแทนกำลังการผลิตบางส่วนไว้แล้วหากเกิดเหตุสุดวิสัยดังกล่าวขึ้น

 

บริษัทขอความร่วมมืออย่างต่อเนื่องให้พนักงานปฏิบัติตามข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งจากภาครัฐและบริษัท ตั้งแต่ต้นปีบริษัทมีมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานและผู้ที่มาติดต่อ รวมถึงมาตรการและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม

 

ด้านความเคลื่อนไหวราคาหุ้นเช้าวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ราคาหุ้น TU ปรับตัวลดลงทันทีที่เปิดการซื้อขาย โดยราคาล่าสุดอยู่ที่ 13.40 บาท -1.20 บาท หรือ -8.22%

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising