×

Warren Edward Buffett

26 กรกฎาคม 2017

10 การใช้ชีวิตสุดมัธยัสถ์ของนักธุรกิจมั่งคั่งระดับโลกที่คุณไม่เคยรู้

     ใครที่เคยติดภาพจำว่าเหล่าเศรษฐีหรือนักธุรกิจระดับโลกจะต้องใช้เงินฟุ่มเฟือยอู้ฟู่อยู่ร่ำไป เห็นทีคงจะต้องเปลี่ยนความคิดกันเสียใหม่แล้วล่ะ เพราะนักธุรกิจผู้มั่งคั่งจำนวนไม่น้อยมีวิธีใช้ชีวิตบางมุมที่ยังคงติดดินกันอยู่      ไม่นานมานี้ เว็บไซต์อย่าง Time และ Businessinsider เพิ่งจะออกมาเปิดเผยไลฟ์สไตล์แสนเรียบง่าย...

Close Advertising