×
432360

Halving Bitcoin

แนวโน้มทิศทางของตลาด Cryptocurrency ในปี 2021
16 ธันวาคม 2020

แนวโน้มทิศทางของตลาด Cryptocurrency ในปี 2021

หลังจากการ Halving Bitcoin ในปี 2020 และการทำราคาทะลุ ATH อีกครั้งของ Bitcoin ทำให้ตลาด Cryptocurrency ในปัจจุบันกลับมาอยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่าเฟื่องฟูอยู่พอสมควร หลังจากผ่านช่วงตลาดหมีที่ตกต่ำเป็นเวลากว่า 3 ปี ซึ่งก็มีหลายคนคาดการณ์ว่าราคา Bitcoin จะไปถึงที่เท่าไรกันไปต่างๆ นานา   วันนี้ผมจะวิเคราะห์ตลาดในมุมมองส่วนตัว แต่อย่าลืมว่าตลา...