×
97842

BarBQPlaza

15 มิถุนายน 2018

วิ่งมาราธอน กินมาราธอน มาราธอนเริ่มจากไหน ทำไมอะไรๆ ก็ต้องมาราธอน [Advertorial]

ได้ยินคำว่า ‘มาราธอน’ (Marathon) กิจกรรมที่คนส่วนใหญ่นึกถึงเป็นอันดับแรกน่าจะเป็นการวิ่ง ซึ่งพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับออกซ์ฟอร์ดได้ให้นิยามมาราธอนว่าหมายถึงการวิ่งแข่งเส้นทางระยะยาว 42.195 กิโลเมตรอย่างแน่วแน่และเคร่งครัด   คำว่า ‘แน่วแน่’ และ ‘เคร่งครัด’ นี่เองที่ทำให้วัฒนธรรมมาราธอนในช่วงที่ผ่านมาดิ้นได้และเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทแวดล้อมต่า...
12 เมษายน 2018

การเดินทางของไอศกรีมกะทิจากแผ่นดินรัชกาลที่ 5 ก้าวข้ามกาลเวลามาสู่ปัจจุบัน [Advertorial]

ทราบหรือไม่ว่าไอศกรีมกะทิที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากัน และนิยมรับประทานเพื่อดับร้อนนั้นมีประวัติยาวนานมาหลายชั่วอายุคน เพราะหลังจากที่น้ำแข็งเดินทางมาถึงดินแดนสยามเมื่อสมัยรัชกาลที่ 4 จวบจนถึงเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น มีผู้ค้นพบบันทึกของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งได้กล่าวถึงการทำไอศกรีมในหนังสือเรื่อง ‘ความทรง...