×

ส.ส.

14 พฤษภาคม 2019

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่ 22 พ.ค. เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   โดยท่ีได้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 แล้ว และตามความในมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสม...
8 พฤษภาคม 2019

ศาล รธน. มติเอกฉันท์ กฎหมายลูก ม.128 ไม่ขัด รธน. จับตาประกาศ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์พรรคต่ำกว่า 7.1 หมื่นได้ ส.ส.

วันนี้ (8 พ.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และพิจารณาลงมติคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 91 หรือไม่   โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ...
8 พฤษภาคม 2019

มติเอกฉันท์ สูตรคำนวณบัญชีรายชื่อ พ.ร.ป. เลือกตั้งมาตรา 128 ไม่ขัด รธน.

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ม.128 ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม.91 โดยเห็นว่าแม้กฎหมายลูกมีบทบัญญัติเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญ แต่เป็นเพียงการกำหนดรายละเอียด และหลักเกณฑ์การคำนวณคิดอัตราส่วนเพื่อให้ได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อ...
การเลือกตั้ง
7 พฤษภาคม 2019

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตอย่างเป็นทางการ

    วันนี้ (7 พ.ค.) กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตอย่างเป็นทางการเป็นจำนวน 349 คน จาก 350 คน   นอกจากนี้ไฮไลต์สำคัญที่ต้องจับตาในวันพรุ่งนี้ (9 พ.ค.) คือ กกต. อาจประกาศรับรอง ส.ส. แบบปาร์ตี้ลิสต์ ซึ่งจะชี้ชะตาว่าพรรคการเมืองพรรคใดจะได้ครอบครองเสียงข้างมากในรัฐสภา และเป็นตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไป   ภาพป...
เพื่อไทย
12 เมษายน 2019

เพื่อไทยชี้ กกต. ตั้งโจทย์ผิด ไปยึดวิธีคำนวณ ส.ส. จาก กรธ. เป็นหลัก ถ้ายึดตามกฎหมายจะไม่มีปัญหา ไม่แน่ใจ ศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาหรือไม่

วันนี้ (12 เม.ย.) ชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน ให้เสนอเรื่องวิธีการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัย โดยเห็นว่ามีข้อที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้   ประเด็นแรก เหตุผลที่ กกต. อ้าง เป็นเหตุผลที่ถูกต้องหรือไม่ อย่างไ...
Thailand electionc results process
11 เมษายน 2019

มติ กกต. ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความสูตรคิด ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์

วันนี้ (11 เม.ย.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวิธีการคำนวณจัดสรร ส.ส. บัญชีรายชื่อ (ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์)   โดยขอให้ศาลวินิจฉัยว่า วิธีการคำนวณของสำนักงาน กกต. ตามแนวทางของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ซึ่งจะทำให้พรรคการเมืองที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้ ส.ส. พึงจะมี จะได้รับการจัดสรร ส.ส. ปาร์ตี้ลิ...
electoral process
5 เมษายน 2019

กกต. ยันมีวิธีคำนวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ชัดเจน ถ้าคะแนนนิ่งประกาศได้ใน 10 นาที เผยมี 66 ว่าที่ ส.ส. เขตถูกร้องเรียน

วันนี้ (5 เม.ย.) นายปกรณ์ มหรรณพ และ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงข่าวพูดคุยกับสื่อมวลชนถึงกรณีการคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงในเวลานี้ ยืนยันว่า ไม่มีสูตร 1, 2, 3 ทั้งสิ้น มีแต่วิธีคำนวณตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ประกอบด้วย พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 และ 129   แต่ด้วยความรอบคอบจึงได้เชิญ นายประพ...
thestandarddaily
4 เมษายน 2019

เทียบวิธีคำนวณ ส.ส. จัดสรรปันส่วนผสม ไทยกับเยอรมนี – THE STANDARD Daily 3 เมษายน 2562

THE STANDARD Daily ประจำวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 20.00 น.    เทียบวิธีคำนวณ ส.ส. จัดสรรปันส่วนผสม แสนซับซ้อนของ ‘ไทย’ กับแคว้น ‘บาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก’ ในเยอรมนี เหมือนหรือต่างอย่างไร ใครยุ่งยากกว่ากัน   สามารถติดตาม THE STANDARD Daily ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 20.00 ...
Satithorn Thananitichote
21 มีนาคม 2019

วิเคราะห์สูตรตั้งรัฐบาล ผ่านมุมมอง ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ในเกมเลือกตั้ง 2562

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ชวนจับตาโค้งสุดท้ายสู่การเลือกตั้ง 2562 พร้อมวิเคราะห์ 4 โมเดลการจัดตั้งรัฐบาลออกมาเป็นแบบไหนได้บ้าง   รวมถึง 7 รายชื่อแคนดิเดตนายกฯ จาก 4 พรรค ที่จะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี ภายใต้เงื่อนไขความเป็นจริง ทั้งการมี 250 ส.ว. การต้องได้ ส.ส. ของพรรคนั้น 25 คน...
18 มีนาคม 2019

เลือกตั้งไปแล้วได้อะไร ถ้าไม่ไป มีอะไรต้องเสีย

หากถามว่า ‘ทำไมต้องไปเลือกตั้ง’ ต้องเกริ่นก่อนว่า การเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 24 มีนาคมนี้ คือการใช้สิทธิเลือกผู้แทนฯ (ส.ส.) ไปทำหน้าที่แทนเรา   หน้าที่ตามหลักการขั้นพื้นฐานของ ส.ส. คือ คนที่ต้องไปออกกฎหมาย ไปตั้งรัฐบาล และไปตรวจสอบรัฐบาลแทนเรา   หากถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเรา ต้องบอกว่า นโยบายทุกอย่างต้องออกมาในรูปของกฎห...